[1]
Ruoppila, V. 1962. Muikun nimitykset suomen murteissa. Virittäjä. 66, 3 (tammi 1962), 288.