[1]
Kurki, T. 2001. Murteenseuruun ensisatoa. Murrepiirteiden säilyminen ja muutos. Virittäjä. 105, 3 (tammi 2001), 431.