[1]
Jantunen, J.H. ja Eskola, S. 2002. Käännössuomi kielivarianttina: syntaktisia ja leksikaalisia erityispiirteitä. Virittäjä. 106, 2 (tammi 2002), 184.