[1]
Kauppinen, M. 2010. Lukemisen linjaukset äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmissa. Virittäjä. 114, 3 (syys 2010).