[1]
Berg, M. 2011. Referointi, erittelymuotti ja tekstitaidon koe [Discourse presentations and expository schemes in the Finnish matriculation examination of literary skills]. Virittäjä. 115, 3 (loka 2011).