[1]
Tammelin-Laine, T. 2015. Aletaan alusta. Luku- ja kirjoitustaidottomat aikuiset uutta kieltä oppimassa. Virittäjä. 119, 2 (heinä 2015).