[1]
Haapanen, L. 2016. Haastatteludiskurssin rekontekstualisointi sitaateiksi lehtijuttuun [Recontextualising interview discourse into quotations for written media]. Virittäjä. 120, 2 (kesä 2016).