[1]
Salminen, J. 2017. Mitä tarkoittaa <i>epäillä</i>? <i>Epäillä</i>-verbin polaarisesta merkitysvariaatiosta nykysuomessa. Virittäjä. 121, 1 (huhti 2017).