[1]
Salminen, J. 2017. <i>Epäillä</i&gt;-verbin polaarinen kaksihahmotteisuus merkitysmuutoksena. Virittäjä. 121, 1 (maalis 2017).