[1]
Honko, M., Jarvis, S. ja Vainio, S. 2019. Lukijat sanaston monimuotoisuutta määrittämässä: Leksikaalisen diversiteetin tarkastelua määrällisen ja laadullisen tutkimuksen rajapinnassa. Virittäjä. 123, 1 (maalis 2019). DOI:https://doi.org/10.23982/vir.59025.