[1]
Mäntynen, A. 2013. Etnografinen tutkimus suomalaisuuden representaatioista Ruotsissa. Virittäjä. 117, 1 (maalis 2013).