[1]
Eilola, L. 2020. Keholliset ja materiaaliset sananselityssekvenssit aikuisten S2-lukutaito-opiskelijoiden luokkahuonevuorovaikutuksessa. Virittäjä. 124, 2 (kesä 2020). DOI:https://doi.org/10.23982/vir.77994.