(1)
Repo, E. Yhdessä kohti kielitietoista koulua: Näkökulmia lisääntyvän kielellisen moninaisuuden tukemiseen. Virittäjä 2023, 127.