(1)
Silvennoinen, O. O. Analogian ja kontrastin ongelma kognitiivisessa kielitieteessä. Virittäjä 2023, 127.