(1)
Paulaharju, S. Kansa murrehavaintojen tekijänä. Virittäjä 1908, 12, 124.