(1)
Joki, A. J. T. Lehtisalo 60-vuotias. Virittäjä 1947, 51, 109.