(1)
Ruoppila, V. Seisoalla ja istualla rinnakkaismuotoineen. Virittäjä 1947, 51, 181.