(1)
Kettunen, L. -uus vai -us?. Virittäjä 1947, 51, 188.