(1)
Joki, A. J. Etäistä äännehistoriaa. Virittäjä 1947, 51, 385.