(1)
Haavio, M. Virittäjän vainajia. Virittäjä 1947, 51, 52.