(1)
Väänänen, V. Latinaisperäisten sanojen etuvokaalia edeltävän c:n ääntämisestä. Virittäjä 1947, 51, 95.