(1)
Lid, N. Oslon yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten vakinaisen professorin viran perustaminen ja täyttäminen. Virittäjä 1947, 51, 212.