(1)
Vesikansa, J. Luontoinen - luonteinen - luontainen. Virittäjä 1947, 51, 224.