(1)
Virtaranta, P. Kielitieteen periaateoppia. Virittäjä 1947, 51, 67.