(1)
Haltsonen, S. Vuoden 1850 kielisäännöksen historiaa. Virittäjä 1947, 51, 400.