(1)
Itkonen, E. Onko itämerensuomessa jälkiä Duaalista?. Virittäjä 1955, 59, 161.