(1)
Ruoppila, V. Muikun nimitykset suomen murteissa. Virittäjä 1962, 66, 288.