(1)
Sajavaara, P. Virolais-suomalainen kielitieteen sanasto. Virittäjä 1998, 102, 159.