(1)
Kurki, T. Murteenseuruun Ensisatoa. Murrepiirteiden säilyminen Ja Muutos. Virittäjä 2001, 105, 431.