(1)
Jantunen, J. H.; Eskola, S. Käännössuomi Kielivarianttina: Syntaktisia Ja Leksikaalisia Erityispiirteitä. Virittäjä 2002, 106, 184.