(1)
Mantila, H. Murre Ja Identiteetti. Virittäjä 2004, 108, 322.