(1)
Shore, S. Lauseiden tekstuaalisesta jäsennyksestä. Virittäjä 2008, 112, 24.