(1)
Kotilainen, L. Konstruktioiden dynamiikkaa. Virittäjä 2008, 112.