(1)
Aalto, E.; Mustonen, S.; Tukia, K. Funktionaalisuus Toisen Kielen Opetuksen lähtökohtana [Functionalism As the Basis for Teaching a Second Language]. Virittäjä 2009, 113.