(1)
Hahmo, S.-L. Lönnrot Kasvitieteen termistön kehittäjänä. Virittäjä 2009, 113.