(1)
Tamminen-Parre, S. Englannin kieli osana suomalaisten arkipäivää. Virittäjä 2009, 113.