(1)
Helasvuo, M.-L.; Huumo, T. Mikä subjekti on? [On the subject of subject in Finnish]. Virittäjä 2010, 114.