(1)
Kauppinen, M. Lukemisen Linjaukset äidinkielen Ja Kirjallisuuden Opetussuunnitelmissa. Virittäjä 2010, 114.