(1)
Siiroinen, M. Aikamatkoja Ja nykypäivää äänitallenteiden Maailmassa. Suomen Kielen Nauhoitearkiston 50-Vuotisjuhlavuoden Satoa. Virittäjä 2010, 114.