(1)
Karttunen, M.; Rouhikoski, A. Kentällä Kokeillen: Murresyntaksin Tutkijat Uusia Aineistoja Kokoamassa. Virittäjä 2010, 114.