(1)
Idström, A. Metaforan Ja Ajatuksen käsikirja. Virittäjä 2010, 114.