(1)
Berg, M. Referointi, erittelymuotti ja tekstitaidon koe [Discourse presentations and expository schemes in the Finnish matriculation examination of literary skills]. Virittäjä 2011, 115.