(1)
Berg, M. Referointi, Erittelymuotti Ja Tekstitaidon Koe [Discourse Presentations and Expository Schemes in the Finnish Matriculation Examination of Literary Skills]. Virittäjä 2011, 115.