(1)
Tammelin-Laine, T. Aletaan alusta. Luku- ja kirjoitustaidottomat aikuiset uutta kieltä oppimassa. Virittäjä 2015, 119.