(1)
Haapanen, L. Haastatteludiskurssin Rekontekstualisointi Sitaateiksi Lehtijuttuun [Recontextualising Interview Discourse into Quotations for Written Media]. Virittäjä 2016, 120.