(1)
Salminen, J. Mitä Tarkoittaa <i>epäillä</i>? <i>Epäillä</I&gt;-Verbin Polaarisesta Merkitysvariaatiosta Nykysuomessa. Virittäjä 2017, 121.