(1)
Salminen, J. Mitä tarkoittaa <i>epäillä</i>? <i>Epäillä</i>-verbin polaarisesta merkitysvariaatiosta nykysuomessa. Virittäjä 2017, 121.