(1)
Salminen, J. <i>Epäillä</I&gt;-Verbin Polaarinen Kaksihahmotteisuus Merkitysmuutoksena. Virittäjä 2017, 121.