(1)
Uusitupa, M.; Koivisto, V.; Palander, M. Raja-Karjalan Murteet Ja Raja-Alueiden Kielimuotojen Nimitykset. Virittäjä 2017, 121.