(1)
Honko, M.; Jarvis, S.; Vainio, S. Lukijat Sanaston Monimuotoisuutta määrittämässä: Leksikaalisen Diversiteetin Tarkastelua määrällisen Ja Laadullisen Tutkimuksen Rajapinnassa. Virittäjä 2019, 123.