(1)
Nummila, K.-M.; Seppänen, M. J. G. Geitlinin <i>Suomalais-Latinainen sanakirja</I&gt; (1883) Leksikografian Traditiossa. Virittäjä 2018, 122.